[STT2] Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhận giấy báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020

[STT2] Quy trình nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhận giấy báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020

I. DIỆN TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT VÀ DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQG-HCM

Thí sinh trúng tuyển diện này đã làm thủ tục xác nhận nhập học. Thí sinh vào Hội trường I để nhận giấy báo nhập học.

  1. Ngày nhận hồ sơ: 08g00 đến 11g00 ngày 05/10/2020
  2. Quy trình:

– Bước 1: Thí sinh trình Lý lịch sinh viên tại khu vực trước cửa ra vào Hội trường I để được vào khu vực nhận giấy báo nhập học. Thí sinh vào Hội Trường nhà I, ngồi theo thứ tự được hướng dẫn.

Bước 2: Thí sinh được hướng dẫn đến bàn in biên nhận hồ sơ. Thí sinh trình Lý lịch sinh viên cho cán bộ phụ trách in biên nhận hồ sơ.

– Bước 3: Thí sinh nhận lại Lý lịch sinh viên và được hướng dẫn đến bàn phát giấy báo nhập học, thí sinh thực hiện:

Nhận giấy báo nhập học.

Giữ biên nhận hồ sơ nhập học (liên 1) để nộp hồ sơ nhập học.

Thí sinh được hướng dẫn tiếp tục thực hiện thủ tục nhập học.

 

II. DIỆN HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỘT NĂM DỰ BỊ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

Thí sinh vào Hội trường I để nhận giấy báo nhập học.

  1. Ngày nhận hồ sơ: 13g30 đến 16g00 ngày 05/10/2020
  2. Quy trình:

– Bước 1: Thí sinh trình Lý lịch sinh viên tại khu vực trước cửa ra vào Hội trường I để được vào khu vực nhận giấy báo nhập học. Thí sinh vào Hội Trường nhà I,  ngồi theo thứ tự được hướng dẫn.

Bước 2: Thí sinh được hướng dẫn đến bàn in biên nhận hồ sơ. Thí sinh trình Lý lịch sinh viên cho cán bộ phụ trách in biên nhận hồ sơ.

– Bước 3: Thí sinh nhận lại Lý lịch sinh viên và được hướng dẫn đến bàn phát giấy báo nhập học, thí sinh thực hiện:

Nhận giấy báo nhập học.

Giữ biên nhận hồ sơ nhập học (liên 1) để nộp hồ sơ nhập học.

Thí sinh được hướng dẫn tiếp tục thực hiện thủ tục nhập học.

 

 III. DIỆN TRÚNG TUYỂN DỰA VÀO KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQG-HCM

Thí sinh trúng tuyển diện này đã làm thủ tục xác nhận nhập học. Thí sinh vào Hội trường I để nhận giấy báo nhập học.

  1. Ngày nhận hồ sơ:
  • 13g30 đến 16g ngày 05/10/2020
  • 08g00 đến 11g00 và 13g30 đến 16g00 ngày 06/10/2020.
  1. Quy trình:

– Bước 1: Thí sinh trình Lý lịch sinh viên tại khu vực trước cửa ra vào Hội trường I để được vào khu vực nhận giấy báo nhập học. Thí sinh vào Hội Trường nhà I,  ngồi theo thứ tự được hướng dẫn.

Bước 2: Thí sinh được hướng dẫn đến bàn in biên nhận hồ sơ. Thí sinh trình Lý lịch sinh viên cho cán bộ phụ trách in biên nhận hồ sơ.

Bước 3 Thí sinh nhận lại Lý lịch sinh viên và được hướng dẫn đến bàn nhận “Phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2020” của phương thức đánh giá năng lực. Người phụ trách rút phiếu ĐKXT và đưa cho thí sinh.  Thí sinh ký và ghi họ tên vào phiếu này.

– Bước 4: Thí sinh chờ được hướng dẫn chờ đến bàn phát giấy báo nhập học, thí sinh thực hiện:

Nhận giấy báo nhập học.

Giữ biên nhận hồ sơ nhập học (liên 1) để nộp hồ sơ nhập học.

Thí sinh được hướng dẫn tiếp tục thực hiện thủ tục nhập học.

 

IV. DIỆN TRÚNG TUYỂN DỰA VÀO KỲ THI THPT NĂM 2020 THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT.

Thí sinh trúng tuyển diện này CHƯA LÀM thủ tục xác nhận nhập học. Thí sinh vào Hội trường I để làm thủ tục xác nhận nhập học và nhận giấy báo nhập học.

  1. Ngày nhận hồ sơ: ngày 07, 08, 09/10/2020 (Sáng: từ 8g00 – 11g00; Chiều: từ 13g30 – 16g00)
  2. Quy trình:

– Bước 1: Thí sinh trình Lý lịch sinh viên tại khu vực trước cửa ra vào Hội trường I để được vào khu vực nhận giấy báo nhập học và nộp hồ sơ xác nhận nhập học. Thí sinh vào Hội Trường nhà I,  ngồi theo thứ tự được hướng dẫn.

Bước 2: Thí sinh được hướng dẫn đến bàn in biên nhận hồ sơ. Thí sinh trình Lý lịch sinh viên Bản chính Giấy chứng nhận KQ thi THPT năm 2020 cho cán bộ phụ trách in biên nhận hồ sơ.

– Bước 3: Thí sinh nhận lại Lý lịch sinh viên và chờ được hướng dẫn đến bàn phát giấy báo nhập học, thí sinh thực hiện:

Nhận giấy báo nhập học.

Giữ biên nhận hồ sơ nhập học (liên 1) để nộp hồ sơ nhập học.

Thí sinh được hướng dẫn tiếp tục thực hiện thủ tục nhập học.