Thẻ: Tân sinh viên

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023
Bài viết

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Về việc tổ chức điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên Đại học hệ chính quy            Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 và phản hồi của sinh viên, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất...

Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Thể chất (GDTC) – Môn Cờ vua
Bài viết

Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Thể chất (GDTC) – Môn Cờ vua

Trung Tâm Thể dục Thể thao – ĐHQG thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Thể chất (GDTC) – Môn Cờ vua như sau: Đối tượng: sinh viên khuyết tật hoặc không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học GDTC. Hồ sơ đăng ký xem xét: sinh viên nộp đơn, giấy chứng nhận...