Thẻ: BHXH – BHYT

Thông báo triển khai thu thập thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023 – 2024
Bài viết

Thông báo triển khai thu thập thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023 – 2024

THÔNG BÁO V/v triển khai thu thập thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023 – 2024         Nhằm thực hiện quy định về công tác y tế trường học theo Thông tư số 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 31/12/2021 và tăng cường, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tư...

Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2024 (đợt 2) đối với sinh viên và học viên Sau Đại học (trừ sinh viên khóa 2023)
Bài viết

Thông báo thu phí bảo hiểm y tế năm 2024 (đợt 2) đối với sinh viên và học viên Sau Đại học (trừ sinh viên khóa 2023)

THÔNG BÁO V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2024 (đợt 2) đối với sinh viên và học viên Sau Đại học (trừ sinh viên khóa 2023)   Căn cứ công văn số 4103/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 01/8/2023 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023 –...