TB Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2022

TB Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2022

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2022

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2019 hoặc 2020, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học tập năm học 2021-2022 từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2021-2022;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2021-2022 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2022 – 2023.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet): viết tay, có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu, chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;
 • Bảng điểm học tập năm học 2021-2022 (cả năm) có đóng dấu xác nhận của Trường;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2021-2022;
 • Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).

  4.Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

  Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 trước 16g00 ngày 23/9/2022.

  Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30./.