TB v/v đăng ký đề tài/dự án tài trợ từ VinTech Fund (Vingroup) đợt 2 năm 2019

TB v/v đăng ký đề tài/dự án tài trợ từ VinTech Fund (Vingroup) đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký đề tài/dự án tài trợ từ VinTech Fund (Vingroup) đợt 2 năm 2019

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 20/10/2019 đến 20/11/2019  

·         Thông tin chi tiết về Đợt 2 VinTech Fund được đăng tải tại website https://vintechcity.com/cooperation/quy-tai-tro-nghien-cuu-ung-dung-vintech-fund/ 

·         Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến Quỹ tại: https://vintechcity.com/application-form/  

 

1. MỤC TIÊU TÀI TRỢ

– VinTech Fund được hình thành với mục tiêu tài trợ và hỗ trợ nguồn lực để hiện thực hóa các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao vào thực tế thị trường;

– Ngoài nguồn lực tài chính tài trợ lên đến 10 tỷ đồng, VinTech Fund tạo cơ hội mang một sản phẩm khoa học và công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu đến giai đoạn ra thị trường thông qua hệ sinh thái các hoạt động hỗ trợ: của thị trường, cơ hội hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng … trong và sau quá trình nhận hỗ trợ từ Quỹ. Hay nói cách khác, lợi thế lớn nhất của VinTech Fund là cơ hội thử nghiệm, thực nghiệm, điều mà các nhà khoa học, nhà sáng chế cũng như các đơn vị tạo ra giải pháp công nghệ thường gặp khó khăn.

2. ĐỐI TƯỢNG TÀI TRỢ

2.1 Đối tượng:

a) Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên công nghệ đang làm việc tại các trường Đại học Việt Nam;

b) Các chuyên gia, nhà nghiên cứu công nghệ đang làm việc tại nước ngoài;

c) Các startup công nghệ.

2.2 Hình thức tham gia:

Với mục tiêu tối ưu hóa các nguồn lực trí tuệ người Việt trong nghiên cứu ứng dụng, VinTech Fund chấp nhận 2 hình thức tham gia, cụ thể:

(1) Dự án thuộc trường 

Dành cho nhóm đối tượng (a) đăng ký với tổ chức chủ trì là trường Đại học đang công tác.

(2) Dự án liên danh: 

Dành cho nhóm đối tượng (b) và (c) đăng ký thông qua hình thức hợp tác hoặc liên danh với trường Đại học Việt Nam với tổ chức chủ trì là công ty startup. Điều kiện tiếp nhận là có cam kết hỗ trợ cho các trường Đại học tại Việt Nam thuộc danh sách trường đối tác của Vingroup (đính kèm).

Nội dung hỗ trợ phải bao gồm các hình thức sau: 

– Chia sẻ tri thức, trao đổi kinh nghiệm thông qua các chương trình hội thảo/sự kiện khoa học;

– Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, các dự án nghiên cứu khoa học – công nghệ;

– Hợp tác giảng dạy theo các hình thức khác nhau;

– Các nội dung khác theo thỏa thuận với Trường.

2.3 Điều kiện ưu tiên và loại trừ:

– Điều kiện ưu tiên: Các đề tài/dự án đã tạo ra được sản phẩm ở dạng prototype;

– Điều kiện loại trừ:

(a) Các đề tài/d án nghiên cứu đã nhận tài trợ từ VinIF thuộc Vingroup vào cùng thời điểm triển khai dự án (xem thêm về VinIF http://vinif.org/); 

(b) Các đề tài/dự án nghiên cứu ứng dụng đã nhận tài trợ từ VinTech Fund Đợt 1 năm 2019. 

3. TIÊU CHÍ DỰ ÁN NHẬN TÀI TRỢ

3.1 Tiêu chí:

VinTech Fund xem xét các dự án đề nghị tài trợ dựa trên các yếu tố:

– Công nghệ ứng dụng: Hàm lượng nghiên cứu, tính đổi mới sáng tạo, trong công nghệ/giải pháp/kết quả đầu ra;

– Khả năng thương mại hóa: Tiềm năng thị trường, khả năng/mức độ khả thi ứng dụng thực tế;

– Uy tín/năng lực thực thi của nhóm nghiên cứu: Thành tựu về mặt chuyên môn; những kết quả đã đạt được từ quá trình nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ trước đó (nếu có).

3.2 Hội đồng đánh giá:

Với các tiêu chí trên, Hội đồng chuyên gia VinTech Fund bao gồm:

– Hội đồng 1: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia;

– Hội đồng 2: Chủ doanh nghiệp, nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ thành công tại Việt Nam và Quốc tế.

Hội đồng chuyên gia VinTech Fund sẽ theo xuyên suốt quá trình tuyển chọn, xét duyệt, demo tại hiện trường và cả quá trình kết nối thử nghiệm tại các doanh nghiệp/người dùng nói chung (nếu có). Hội đồng và cũng đóng vai trò hỗ trợ, cố vấn cho dự án (khi cần thiết) cho đến lúc nghiệm thu kết quả. Việc này nhằm đảm bảo tính liên tục, và tăng khả năng thành công cho dự án.

4. PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ VÀ HỖ TRỢ

4.1 Tài trợ Tài chính:

Mức tài trợ tài chính tối đa cho dự án thuộc VinTech Fund là 10 tỷ đồng. Mức tài trợ cụ thể cho từng dự án được xem xét và quyết định dựa trên dự toán ngân sách chi tiết, tính hợp lý của dự toán và kế hoạch thực hiện, kết quả dự kiến đạt được của dự án. 

4.2 Hỗ trợ khác:

Ngoài hỗ trợ về tài chính, tùy tình hình thực tế, VinTech Fund và Vintech City còn có các hỗ trợ khác, cụ thể là:

– Kết nối các đầu mối ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giai đoạn kiểm nghiệm (testing) và giai đoạn thương mại hóa (theo thỏa thuận), bao gồm nhưng không giới hạn vào Tập đoàn Vingroup, các Hiệp hội Doanh nghiệp, và mạng lưới đối tác của Vintech City;

– Đăng ký sở hữu trí tuệ;

– Hợp tác thương mại hóa, và/hoặc hỗ trợ dự án ở các giai đoạn hình thành doanh nghiệp, khởi nghiệp.

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT TÀI TRỢ

5.1 Hồ sơ đăng ký VinTech Fund

Nhóm dự án tải hồ sơ tham gia và đăng ký trực tuyến tại: https://vintechcity.com/application-form/

Hồ sơ đăng ký dự án bao gồm: 

  1. Tóm tắt dự án.
  2. Thuyết minh chi tiết dự án.
  3. Kế hoạch thực hiện dự án, KPI và Dự toán ngân sách dự án. 

5.2 Quy trình nộp và xét duyệt

Quy trình xét chọn tài trợ của VinTech Fund gồm 3 giai đoạn:

Tiếp nhận hồ sơ dự án 

Thời gian: 30-45 ngày 

Các vòng xét chọn dự án 

Thời gian: 30-45 ngày 

Ký kết hợp đồng 

Thời gian: 30-45 ngày 

5.3 Khung thời gian cho Đợt 2/2019

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 20/10/2019 đến 20/11/2019

ĐĂNG KÝ QUỸ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VINTECH FUND

Danh sách trường đại học đã và đang ký kết Thỏa thuận hợp tác trong phát triển khoa học và công nghệ với Công ty Vintech (cập nhật đến 21/10/2019)

STT Trường đối tác STT Trường đối tác
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 32 Trường Đại học Mở Hà Nội
2 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 33 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 34 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
4 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 35 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
5 Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 36 Trường Đại học Cần Thơ
6 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 37 Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
7 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 38 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
8 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 39 Trường Đại học Nam Cần Thơ
9 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 40 Trường Đại học Sao Đỏ
10 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 41 Trường Đại học Vinh
11 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 42 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
12 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 43 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
13 Học viện Kỹ thuật Mật mã 44 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
14 Học viện Kỹ thuật Quân sự 45 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
15 Trường Đại học Giao thông Vận tải 46 Trường Đại học Tiền Giang
16 Trường Đại học Duy Tân 47 Trường Đại học Hải Phòng
17 Trường Đại học Mỏ – Địa chất 48 Trường Đại học Đông Đô
18 Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 49 Trường Đại học Nha Trang
19 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 50 Trường Đại học Hùng Vương
20 Trường Đại học FPT 51 Trường Đại học Đông Á
21 Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 52 Trường Đại học Văn Lang
22 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 53 Trường Đại học An Giang
23 Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 54 Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
24 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 55 Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh
25 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên 56 Trường Đại học Kinh Tế Luật, ĐH Quốc Gia TP.HCM
26 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên 57 Trường Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội
27 Trường Đại học Hoa Sen 58 Trường Đại học Phenikaa
28 Trường Đại học Quy Nhơn 59 Trường Đại học Sài Gòn
29 Trường Đại học Thuỷ lợi 60 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
30 Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội 61 Trường Đại học Lạc Hồng
31 Trường Đại học Trà Vinh 62 Trường Đại học Thủ Dầu Một