TB V/V ĐỀ NGHỊ THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ 2020-2021 CỦA ĐHQG-HCM

TB V/V ĐỀ NGHỊ THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ 2020-2021 CỦA ĐHQG-HCM

Kính gửi:          –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

                        –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

                        –  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;

                         VIỆN TRƯỞNG.

 

 Nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, ĐHQG-HCM hàng năm tiến hành thưởng công bố quốc tế theo Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018.

Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng các đơn vị phổ biến thông báo đến các cán bộ khoa học và người học tại đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thưởng công bố quốc tế năm 2020-2021 thỏa các điều kiện và tiêu chuẩn của Hướng dẫn xét thưởng trên.

Lưu ý các công trình tham gia đề nghị thưởng đợt này phải có thời gian công bố trong khoảng 11/2020-11/2021 và Nhóm tác giả cần cam kết các công trình này không tham gia đợt thưởng trước của ĐHQG-HCM (11/2019-11/2020). Các công trình đã tham gia Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” 2020-2021 của ĐHQG-HCM vào tháng 10/2021 và Giải thưởng Lê Văn Thới vẫn có thể gửi tiếp đề nghị thưởng đợt này.

Đại diện nhóm tác giả vui lòng gửi 01 quyển hồ sơ đóng theo thứ tự bên dưới (chỉ kẹp đóng bìa nhựa, không làm thêm bìa giấy) về Phòng KHCN (F07): lưu ý bản giấy cần chữ ký sống mực xanh

  1. Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế;
  2. Bản in toàn văn công bố và thông tin minh chứng liên quan: 
  3. Lý lịch Khoa học của đại diện nhóm (và tất cả đồng tác giả nếu được).

Đại diện nhóm đồng thời gửi bản File hồ sơ đề nghị ở định dạng .pdf có chữ ký theo link: https://forms.gle/PURsELpk9y1FTsJ39

Hồ sơ chỉ được gửi qua link trên một lần và không được chỉnh sửa, cần chú ý tránh sai sót khi gửi.

Thời hạn gửi hồ sơ: trước ngày 18/11/2021.

Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tổng kết hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét thưởng gửi về ĐHQG, kính đề nghị gửi hồ sơ đúng hạn định.

Quy cách đặt tên File đề nghị xem bảng bên dưới:

Stt

Hồ sơ đề nghị

Quy cách đặt tên File 

<gắn thêm tên Đại diện sau tên File mẫu>
Ví dụ: Cá nhân đề nghị tên Nguyễn Đạt

1

Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế 2020-2021

Đề nghị thưởng CBQT – Nguyễn Đạt.pdf có chữ ký

2

Bộ minh chứng xếp hạng tạp chí và bài báo toàn văn

Tên minh chứng đặt theo Số thứ tự các công bố trong các bảng liệt kê: .pdf

 

NHÓM I:       N1.1 – NĐat (ghép chung 1 file minh chứng danh sách top 20 của tạp chí + fulltext)

           N1.2 – NĐat 

           …

NHÓM II:      N2.1 – NĐat  (ghép chung 1 file minh chứng xếp hạng của tạp chí + fulltext)

                     N2.2 – NĐat 

                        …

NHÓM III:     N3.1 – NĐat  (ghép chung 1 file minh chứng xếp hạng của tạp chí + fulltext)

                      …

NHÓM IV:     N4.1 – NĐat  (ghép chung 1 file minh chứng xếp hạng của tạp chí + fulltext)

                      …

3

Lý lịch Khoa học của Đại diện và các đồng tác giả(nếu được)

LLKH – NĐat.pdf

Lưu ý: Đặt tên Files đúng quy cách nhằm tránh nhầm lẫn và sai sót hồ sơ khi xét duyệt.

Lấy minh chứng top 20/xếp hạng Q của Tạp chí tại: https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Lấy minh chứng xếp hạng Hội nghị tại: http://portal.core.edu.au/conf-ranks/ hoặc http://www.conferenceranks.com

 

Có thể gửi Quyển hồ sơ giấy theo đường bưu điện về địa chỉ: Phòng KHCN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM.

Kính chào trân trọng.

 

Đính kèm: 

  1. Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018 – Điều kiện tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM;
  2. Mẫu Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế;
  3. Mẫu Lý lịch khoa học.

Vui lòng download các files theo Thông báo KHCN có tại trang web trường