TB v/v gởi đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0/19-25

TB v/v gởi đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0/19-25

 

THÔNG BÁO

V/v gởi đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0/19-25

 

Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết công văn v/v đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 đính kèm.

Hồ sơ đề xuất tương ứng theo các mẫu A1, A2, A3 theo Thông tư 03. Gởi file qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn> và 01 bản in về Phòng KHCN (F07) trước ngày 08/3/2019.

Khi viết đề xuất dự án, Thầy Cô vui lòng xem trước QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 QĐ/ĐHQG 15.01.2018 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VV XÂY DỰNG VÀ TUYỂN CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ KH&CN TẠI ĐHQG-HCM (đính kèm).

Cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Phòng KHCN hoặc Ban KH&CN, ĐHQG-HCM.

Trân trọng.

Phòng Khoa học Công nghệ.