TB Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm đợt bổ sung và thay đổi phòng học lớp CK_AIII _3

TB Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm đợt bổ sung và thay đổi phòng học lớp CK_AIII _3

THÔNG BÁO

Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân cuối khóa

Năm học 2022 – 2023 ( đợt bổ sung)

 

 

     Theo thông báo 57/TB-KHTN ra ngày 13/3/2023 Nhà trường thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân cuối khóa đợt bổ sung, năm học 2022-2023 đến sinh viên như sau:

 1. Danh sách đăng ký: xem file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN: Sinh viên nhấn tổ hợp phím Ctrl+F, nhập MSSV và nhấn phím Enter để kiểm tra tên trong danh sách
 • Lưu ý: SV đăng ký lớp CK_AIII _3 sẽ chuyển từ phòng E.302 cơ sở Nguyễn Văn Cừ sẽ chuyển sang học ở Giảng đường 2, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
 1. Địa điểm học: Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM 
 1. Thời gian học:
 • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
 • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

     II.Phương thức điểm danh

         Sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

    **Lưu ý:

 • Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.
 • Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.
 • Sinh viên phải học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.
 • Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:
 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Trong quá trình trước và trong khi tham gia, sinh viên nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn. Các trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia buổi sinh hoạt, sinh viên gửi email về mail trên để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương