THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023

THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023

Ngày 26/11, đã có 178 đề tài xuất sắc nhất nhận Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023. Trong đó, sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đạt 12 giải.

01 Giải Nhất – Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Nhóm sinh viên: Nguyễn Đại Nghĩa; Lê Phạm Lan Anh – Khoa Công nghệ Thông tin

Hình ảnh: BTC

01 Giải BaLĩnh vực Sinh học

Sinh viên: Nguyễn Huỳnh Hạ Nhi – Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Hình ảnh: BTC

10 Giải Khuyến khích

1. Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Nhóm sinh viên: Huỳnh Tuấn Lực; Lê Thanh Danh – Khoa Công nghệ Thông tin;

Sinh viên: Cao Thiên Trí – Khoa Công nghệ Thông tin;

Nhóm sinh viên: Lê Minh Hiển; Chu Chí Biên – Khoa Công nghệ Thông tin;

Nhóm sinh viên: Nguyễn Nhật Minh Khôi; Huỳnh Ngô Trung Trực – – Khoa Công nghệ Thông tin.

2. Lĩnh vực Sinh học

Nhóm sinh viên: Nguyễn Hoàng Phúc; Nguyễn Võ Kỳ Duyên – Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học;

Nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Cẩm Tiên; Dương Ngọc Bảo Trung; Lê Phi Trường; Lê Kỳ Viên – Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học;

Sinh viên: Phan Nguyễn Anh Trúc – Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

3. Lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm

Sinh viên: Tạ Nguyễn Trân Châu – Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

4. Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ

Nhóm sinh viên: Phạm Thế Hùng; Nguyễn Mai Minh Kha – Khoa Điện tử Viễn thông.

5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Sinh viên: Lê Đoàn Hoài Bảo – Khoa Môi trường.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka là giải thưởng cao quý dành cho các công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên do Thành Đoàn TPHCM phối hợp cùng Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Giải thưởng nhận được sự đồng hành từ Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Quỹ Xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF – VINBIGDATA), Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị thường trực ban tổ chức.

Riêng trong năm 2023, Giải thưởng đã tiếp nhận 77 đề tài có công bố bài báo khoa học trong nước, 23 đề tài có công bố bài báo quốc tế, 50 đề tài được dự và công bố tại các Hội nghị khoa học, 13 đề tài đã được chuyển giao ứng dụng cho các doanh nghiệp.