Thông báo các vấn đề về bảo hiểm y tế dành cho Tân sinh viên Khóa 2021

Thông báo các vấn đề về bảo hiểm y tế dành cho Tân sinh viên Khóa 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:  64  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về Bảo hiểm y tế dành cho Tân sinh viên khóa 2021

                                                                                                

          Nhà trường thông báo các vấn đề về Bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho tân sinh viên (SV) khóa tuyển 2021 như sau:

 1. Căn cứ để mua BHYT:
 • Mã đối tượng trên thẻ BHYT: căn cứ trên thông tin khai báo của SV khi nộp hồ sơ nhập học online.
 • Thời hạn sử dụng: căn cứ vào thông tin trên trang tra cứu của Bảo hiểm xã hội VN

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

 1. Các đợt mua BHYT

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Nhà trường sẽ triển khai mua BHYT thành 2 đợt:

 • Đợt 1: Mua 03 tháng, giá trị sử dụng từ 01/10/2021 – 31/12/2021.
 • Đợt 2: Mua 12 tháng, giá trị sử dụng từ 01/01/2022 – 31/12/2022.
  • Nếu SV không nội trú Ký túc xá Đại học Quốc gia (KTX ĐHQG): sinh viên tham gia BHYT tại trường.
  • Nếu SV nội trú KTX ĐHQG: trường sẽ chuyển tiền cho KTX ĐHQG để KTX mua BHYT cho sinh viên.
 1. Các trường hợp hoàn trả tiền BHYT:

STT

Mã đối tượng trên thẻ BHYT

Thời hạn sử dụng

Phương án

1.     

BT, CN, DK, DN, DT, GB, HN, TA, TC, TQ, TV, XD

Thẻ còn hạn sử dụng sau 30/09/2021

Hoàn trả 100% tiền BHYT đã đóng

2.     

GD

Từ 01/01/2022 trở đi

Hoàn trả 100% tiền BHYT đã đóng

3.     

HS, SV, GD

Đến 31/12/2021

Hoàn trả 03 tháng tiền BHYT đã đóng

Mua BHYT đợt 2

 1. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

    Các SV thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho đợt 1 (giá trị sử dụng đến 31/12/2021) như sau:

Lưu ý:

Đối với các sinh viên không đăng ký trong thời gian quy định:

 • Với các sinh viên có mã bệnh viện trên thẻ BHYT bắt đầu bằng “79”: Nhà trường sẽ giữ lại bệnh viện cũ theo thông tin tra cứu trên trang của Bảo hiểm xã hội VN

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

 • Với các sinh viên còn lại: Nhà trường sẽ chọn bệnh viện mặc định: SV học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An là Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (79036), SV học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ là bệnh viện 7A (79016)./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương