THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2023-2024

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2022-2023 từ 7,5 trở lên;
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
 • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, phòng chống dịch Covid, v.v….
 • Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2022-2023 từ 80 điểm trở lên.
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2023 – 2024.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

1 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 216 Euro.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Tờ khai thông tin cá nhân (To khai Thong tin ca nhan xin cap HB Hessen): SV in ra và viết tay, khai đầy đủ các mục, viết hoa phần họ và tên, dán ảnh 4×6, ký và ghi rõ họ tên;
 • Bảng điểm học tập học kì 2 năm học 2022-2023;
 • Giấy chứng nhận (Giay chung nhan KQHT. xin cap HB Hessen): SV in ra và điền đầy đủ thông tin, kí tên, không cần xin xác nhận của Trường;
 • Giáy xác nhận hoàn cảnh gia đình
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
  4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:
 • Bước 1: Sinh viên ứng tuyển học bổng vui lòng khai báo thông tin cá nhân tại đường link ứng tuyển học bổng Hessen năm 2023
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 11g00 ngày 28/12/2023 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1.Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00./.