THÔNG BÁO Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng POSCO TJ Park Foundation năm học 2023-2024

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020 hoặc 2021, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2022-2023 từ 8.5 trở lên, không có môn học thi lại;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2023 – 2024.
 1. Số lượng : 10 suất
 2. Giá trị học bổng: Mỗi suất học bổng có giá trị 1000 USD.
 3. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data sheet): có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu đính kèm phía dưới);
 • Bảng điểm năm học 2022-2023 có đóng dấu xác nhận của Trường;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 có đóng dấu xác nhận của Trường;
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Bước 1: Sinh viên ứng tuyển học bổng vui lòng khai báo thông tin cá nhân tại đường link ứng tuyển học bổng POSCO TJ Park Foundation năm 2023

Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 19/9/2023 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00./.