THÔNG BÁO Chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO Chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2022 – 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    132   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng toàn phần
dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2022 – 2023

_________________

 

Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM (QPT) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên khuyết tật năm học 2022 – 2023, nội dung cụ thể như sau:

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đang theo học tại Trường;
 • Sinh viên khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo tại địa phương;
 • Điểm trung bình học tập năm học 2021-2022 và học kì 1 năm học 2022-2023 từ loại khá trở lên;
 • Xếp loại rèn luyện năm học 2021 – 2022 từ loại khá trở lên;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2022 – 2023;
 • Ưu tiên sinh viên năm nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật.
 1. Giá trị học bổng:
 • Sinh viên năm 1: 50.000.000 đ / suất
 • Sinh viên năm 2: 30.000.000 đ / suất
 • Sinh viên năm 3: 20.000.000 đ / suất
 • Sinh viên năm 4: 10.000.000 đ / suất

Sinh viên sẽ nhận giá trị học bổng hàng năm liên tục cho đến hết giá trị học bổng.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh, có xác nhận của cha và mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp;
 • Bản photo CMND/CCCD và thẻ sinh viên (không cần công chứng);
 • Bản photo sổ hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ giấy xác nhận khuyết tật/ giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;
 • Bảng điểm học tập năm học 2021 – 2022 và học kì 1 năm học 2022-2023 có xác nhận của Trường.
 1. Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển: Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 15/06/2023 theo 2 bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến

Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): HBTOANPHAN_MSSV

Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/aXJ3JEa42D

Bước 2: Nộp hồ sơ bản cứng Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên ở 1 trong 2 cơ sở. Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Nguyễn Thị Thắm