[Thông báo] Chương trình NUS Enterprise Summer Programme on Entrepreneurship năm 2022

[Thông báo] Chương trình NUS Enterprise Summer Programme on Entrepreneurship năm 2022

P.QHĐN chuyển tiếp thông tin từ ĐHQG-HCM về chương trình NUS Enterprise Summer Programme on Entrepreneurship năm 2022 của đại học Quốc gia Singapore đến các đối tượng có quan tâm đến. Mọi thông tin chi tiết về chương trình, xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng.