[THÔNG BÁO] Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2021 tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk

[THÔNG BÁO] Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2021 tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk
Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2021 tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (Hàn Quốc) như sau:
 
1. Thời gian: 01/3 – 19/6/2021
 
2. Số lượng: Tối đa 3 suất
 
3. Hỗ trợ từ chương trình:
– Học phí toàn phần;
– Các khóa học đa dạng;
– Giảm 30% học phí khóa học tiếng Hàn;
– Chương trình Buddy Program;
– Cơ hội nhận học bổng Foreign Language Peer Tutoring Scholarship.
 
4. Yêu cầu:
– Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ
– Điểm GPA đạt ít nhất 2.5/4
– Trình độ ngoại ngữ: 
+ Đối với các khóa học tiếng Anh: SV đạt 01 trong các điều kiện sau: Chứng chỉ TOEFL ≥ 550, IELTS ≥ 6.0, TOEIC ≥ 750, Thư xác nhận đảm bảo trình độ tiếng Anh từ Giáo sư tại trường đại học.
+ Đối với các khóa học tiếng Hàn:  SV đạt 01 trong các điều kiện sau: Chứng chỉ TOPIK cấp độ 3 trở lên, KLAT 150+ (B2), 15 giờ học (từ 4 đến lớp 5) các khóa học tiếng Hàn trình độ đại học (vd: tiếng Hàn 101, 102, 201, 202, 301), chương trình cấp 4 tiếng Hàn chuyên sâu của HUFS.
 
5. Hồ sơ đăng ký: Bộ hồ sơ gồm có:
– 01 bài luận giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn);
– 01 bảng điểm (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
– 01 giấy xác nhận sinh viên của nhà trường (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
– 01 giấy giới thiệu của Khoa;
– 01 bản sao chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;
– 01 bản photo trang thông tin cá nhân của hộ chiếu;
– 01 đơn đăng ký ở ký túc xá, đối với SV muốn ở KTX (Đính kèm-Dormitory Application Form);
– 01 giấy khám sức khỏe có xác nhận của bác sĩ (chỉ áp dụng cho SV đăng ký ở KTX);
– 02 ảnh 3×4 cm nền trắng.
 
6. Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ 6, ngày 09/10/2020
 
7. Quy trình nộp hồ sơ:
Nộp 01 bộ hồ sơ bản chính và 01 bản sao (không cần công chứng) đến P. Quan hệ Đối ngoại (F.105) 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, đồng thời gửi bản mềm đến email internationalrelations@hcmus.edu.vn
 
Trân trọng thông báo đến các đối tượng có quan tâm.