Thông báo chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020 tại Nhật Bản

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020 tại Nhật Bản

Thông tin chương trình như sau:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/2517/CV%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20trao%20%C4%91%E1%BB%95i%20SV%20HUSTEP%202020.pdf{/aridoc}

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (Phòng F.101, cơ sở Nguyễn Văn Cừ), hạn chót là 17g30 ngày 30/9/2019.