Thông báo chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2019 tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2019 tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    15    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sinh viên mùa thu 2019

tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk

_________________

 

 1. Thời gian: từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019
 2. Hỗ trợ từ chương trình
 • Học phí toàn phần;
 • Miễn phí khóa học tiếng Hàn trong học kỳ mùa thu;
 • Các hoạt động giao lưu văn hóa;
 • Chương trình Buddy Program;
 • Cơ hội nhận học bổng Foreign Language Peer Tutoring Scholarship.
 1. Yêu cầu:
 • Đối tượng: Sinh viên đại học đã hoàn thành ít nhất 01 học kì;
 • Điểm GPA ≥ 2.5/4
 • Trình độ ngoại ngữ: sinh viên thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau:
 • Chứng chỉ TOEFL 530 trở lên (không chấp nhận thư xác nhận trình độ tiếng Anh của nhà trường);
 • Chứng chỉ TOPIK cấp độ 3 trở lên.
 1. Hồ sơ đăng ký:
 • 01 bài luận giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn);
 • 01 bảng điểm (bản gốc tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
 • 01 giấy xác nhận sinh viên của nhà trường (tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);
 • 01 bản sao chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;
 • 01 bản photo trang thông tin cá nhân của hộ chiếu mới nhất;
 • 01 đơn đăng ký ở ký túc xá (nếu sinh viên muốn ở kí túc xá);
 • 01 giấy khám sức khỏe có xác nhận của bác sĩ (chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá);
 • 01 ảnh 3x4cm nền trắng.
 1. Nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 21/3/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương