[Thông báo] Chương trình trao đổi tại Đại học Kyushu, Nhật Bản

[Thông báo] Chương trình trao đổi tại Đại học Kyushu, Nhật Bản
Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin về Chương trình trao đổi tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) học kỳ mùa xuân như sau:
 
1. Chương trình:
Ứng viên có thể đăng ký một trong hai chương trình: (1) School and Graduate School, (2) Japan in Today’s World (JTW). 
a. School and Graduate School:
– Thời gian: 01 năm học (từ tháng 4 đến tháng 3); 01 học kỳ (từ tháng 4 đến. tháng 9).
– Ngôn ngữ: Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (khóa học bằng tiếng Anh vui lòng tham khảo tại http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/student/english). 
– Số lượng sinh viên trao đổi: 02.  
– Yêu cầu:
• Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4.0;
• Trình độ tiếng Nhật: N1 hoặc Level 1 (đối với ứng viên mong muốn học bằng tiếng Nhật);
• Trình độ tiếng Anh TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 (đối với ứng viên mong muốn theo học bằng tiếng Anh);
b. Chương trình JTW:
 – Thời gian: 01 học kì (từ tháng 4 đến tháng 7).
 – Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 – Số lượng sinh viên trao đổi: 02.
 – Yêu cầu: 
• Ứng viên là sinh viên bậc đại học đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4;
• Bằng tiếng Anh TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0. 
2. Hồ sơ tham gia Chương trình:
 – Bảng liệt kê các giấy tờ cần nộp (mẫu đính kèm);
 – Đơn xin ứng tuyển chương trình (mẫu đính kèm);
 – Bảng điểm dịch công chứng;
 – Thư đề cử (chữ ký bằng mực tươi);
 – Bản sao hộ chiếu;
 – Bản sao chứng minh trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
 – Bản kế hoạch học tập (dành cho ứng viên muốn quy đổi tín chỉ; ứng viên chương trình JTW không bắt buộc) (mẫu đính kèm);
 – Kế hoạch nghiên cứu (dành cho ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu) (mẫu đính kèm);
 – Bản sao bằng đại học (đối với ứng viên đăng ký Graduate School); Ngoài ra, ứng viên tham gia chương trình JTW phải nộp kèm:
 – 02 thư đề cử từ Ban Chủ nhiệm khoa hoặc Giảng viên;
 – 01 bài luận từ 800 – 1000 từ về chủ đề “Tại sao bạn muốn tham gia JTW?”
 – 01 đề xuất kế hoạch học tập độc lập (nếu có);
 – 01 đề xuất nghiên cứu thực nghiệm (nếu có).
3. Chi phí tham gia Chương trình: Chi phí tham gia Chương trình hàng tháng dự kiến như sau: 
– Chỗ ở: 15,000 – 50,000 yên;
 – Ăn uống: 30,000 yên;
 – Di chuyển: 10,000 yên;
 – Sách vở, dụng cụ học tập: 5,000 yên;
 – Bảo hiểm: 2,000 yên;
 – Các chi phí sinh hoạt cá nhân khác: 20,000 yên. 
4. Hỗ trợ tài chính: JASSO và MEXT Scholarship (thông tin chi tiết vui lòng xem file Instruction đính kèm).
5. Quy trình ứng tuyển: 
Gửi hồ sơ bản giấy (1 bản chính 1 bản sao) đến Phòng Quan hệ Đối ngoại (F.105, 227 Nguyễn Văn CỪ P4 Q5), đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn trước 16:00 ngày 23/10/2020.
 
Trân trọng./.