Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2020-2021 và học bổng dành cho sinh viên Chương trình đề án

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2020-2021 và học bổng dành cho sinh viên Chương trình đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 1/2020-2021 theo thông báo 59/TB-KHTN ngày 30/08/2021 và học bổng dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH theo thông báo 58/TB-KHTN ngày 24/08/2021, vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.