Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên Đại học Chính quy

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên Đại học Chính quy

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 1/2023-2024 cho SV bậc Đại học Chính quy; sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo thông báo ngày 05/6/2024 vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.