Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK2/2020-2021 và học bổng dành cho sinh viên Chương trình đề án

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK2/2020-2021 và học bổng dành cho sinh viên Chương trình đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học kỳ 2/2020-2021 theo thông báo 39/TB-KHTN ngày 29/03/2022 và học bổng dành cho SV các Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Môi trường, Khoa Sinh học-CNSH theo thông báo 46/TB-KHTN ngày 15/04/2022, vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.