Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho sinh viên các Chương trình đề án

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho sinh viên các Chương trình đề án

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 3/2022-2023 dành cho SV các Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH, Khoa Môi trường; sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo thông báo 461/TB-KHTN ngày 22/12/2023 vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.