Thông báo chuyển tiền thưởng tốt nghiệp đợt 2 (18/11/2020)