Thông báo đăng ký ở nội trú/ngoại trú trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng

Thông báo đăng ký ở nội trú/ngoại trú trong thời gian học Giáo dục Quốc phòng

Phòng Quản lý sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh gửi đến sinh viên về đường link: https://forms.gle/XrjNTyvCnGrv8GXbA đăng ký ở nội trú/ngoại trú khóa học K397/20 để Trung tâm nắm chính xác về số lượng sinh viên nội trú phục vụ các em trong suốt khóa học.

Hạn chót đăng ký: Hết ngày 22/4/2021