Thông báo đeo khẩu trang và thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường

Thông báo đeo khẩu trang và thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường

Kính gởi: Toàn thể Viên chức – Người lao động – Sinh viên – Học viên

Nhằm tăng cường giải pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo đúng quy định tại đơn vị, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Toàn thể Viên chức – Người lao động – Sinh viên – Học viên thực hiện:

  1. Kể từ ngày 30/3/2020 (thứ 2) trở đi, tất cả Viên chức – Người lao động – Sinh viên – Học viên và khách đến làm việc, học tập hay giao dịch công việc với nhà trường phải đeo khẩu trang và thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường;
  2. Giao Trạm y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt;
  3. Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo Sau đại học có trách nhiệm thông báo đến Sinh viên, Học viên biết và nghiêm túc thực hiện;
  4. Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với BTV Công đoàn Trường thông báo rộng rãi để Viên chức – Người lao động hay khách đến trường biết để thực hiện; điều tiết nơi để xe cho phù hợp khi mọi người vào Trường.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên rất mong Viên chức – Người lao động – Sinh viên – Học viên nghiêm túc thực hiện công tác này, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu hoặc nghi ngờ dấu hiệu biểu hiện / lây nhiễm bệnh thì Trạm y tế báo cáo ngay Ban Chỉ đạo nhà trường để áp dụng ngay kịch bản đã được xây dựng và ban hành tại công văn số 18/KHTN-TCHC, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

Trân trọng./.