Thông báo đổi phòng học môn Hóa đại cương 2

Thông báo đổi phòng học môn Hóa đại cương 2

 

Thứ sáu 27/07/2018 các lớp sau chuyển sang học HT.B
 
Mã mh Tên môn học Lớp R Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-LT1 x 150 160 LT cs2:E302 6 1 4
CHE00002 Hóa đại cương 2 HE-LT2 x 150 160 LT cs2:F106 6 1 4
 
Trân trọng,