Thông báo đổi phòng học môn Kinh tế đại cương và Pháp luật đại cương

Thông báo đổi phòng học môn Kinh tế đại cương và Pháp luật đại cương
Lịch điều chỉnh phòng áp dụng từ 13/02/2023 đến cuối học kỳ.
 
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Ngày đầu tuần
BAA00005 Kinh tế đại cương 22_2 cs2:E203=>E105 4 1 4 13/03/2023 đến cuối HK
BAA00004 Pháp luật đại cương 22CTT5 cs2:E105=>E203 4 1 4 13/03/2023 đến cuối HK