Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 2/2021)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 2/2021)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 2/2021)

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký tại Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 14/4/2021.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 2 năm 2021 như sau:

Lưu ý: không nhận đổi qua các bệnh viện sau: Bệnh viện 30/4 (79011), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (79013), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (79030), Bệnh viện Nhân dân 115 (79024)

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3692/35816_CST-Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20Quy%202-2021.pdf{/aridoc}