Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2021)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2021)

Thông báo đợt đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế (đợt quý 3/2021)

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của thẻ bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký tại link sau (yêu cầu đăng nhập email sinh viên): https://tinyurl.com/dangkydoibvquy3 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 20/7/2021.

Thời gian có thẻ BHYT mới (dự kiến): 20/8/2021.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 3 năm 2021 như sau:

Lưu ý: không nhận đổi qua các bệnh viện sau: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (79013), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (79030), Bệnh viện Nhân dân 115 (79024)

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/3829/25152_CST-Danh%20sach%20co%20so%20KCB%20Quy%203-2021.pdf{/aridoc}