Thông báo gia hạn chương trình học bổng nữ sinh năm học 2023-2024

Thông báo gia hạn chương trình học bổng nữ sinh năm học 2023-2024

Tổ chức Saigonchildren đang tìm kiếm sinh viên phù hợp cho Chương trình hỗ trợ học bổng với những thông tin như sau:

            1. Đối tượng hỗ trợ:

 • Là sinh viên nữ, đang theo học năm nhất (xét ưu tiên), hoặc năm hai của trường, tính từ năm học 2023-2024, bậc Đại học hệ chính quy;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Có năng lực học khá giỏi;
 • Có quyết tâm theo đuổi việc học đến cùng;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2022-2023.
  2. Giá trị học bổng: 13,500,000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chia làm 2 kỳ.
  3. Thời gian hỗ trợ học bổng: 04 năm
  4. Quyền lợi khác: Được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng mềm.
  5. Số lượng học bổng: 30 suất
  6. Hồ sơ gồm: Sinh viên sẽ scan toàn bộ giấy tờ thành 1 file pdf duy nhất
 • Đơn xin học bổng (SV tự viết)
 • Bản sao học bạ chụp đầy đủ các trang ( đối với sinh viên năm nhất).
 • Bảng điểm học tập năm học 2022-2023 có xác nhận của nhà trường ( dối với sinh viên năm 2)
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc gia đình khó khăn năm 2023
 • Các thành tích ( nếu có)
  7. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ:
 • Sinh viên sẽ điền thông tin và upload file hồ sơ học bổng theo link https://forms.office.com/r/9PZBUmFBf3 trước 23g30 ngày 25/9/2023