Thông báo hình thức giảng dạy – học tập vào cuối HK2 đối với SV khóa 2020, ĐHCQ

Thông báo hình thức giảng dạy – học tập vào cuối HK2 đối với SV khóa 2020, ĐHCQ

 THÔNG BÁO

(Về hình thức giảng dạy và học tập đối với sinh viên bậc đại học

hệ chính quy khóa tuyển 2020

trong các tuần lễ cuối của học kỳ 2 năm học 2020-2021)

 

      Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng các hoạt động dạy và học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

     Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng tại công văn số 77/KHTN-TCHC  ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Phòng Tổ chức – Hành chính về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19,

     Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển 2020 về hình thức giảng dạy và học tập trong các tuần lễ cuối của học kỳ 2 năm học 2020-2021 (sau khi kết thúc thời gian học Giáo dục Quốc phòng) như sau:

 1. Hình thức giảng dạy và học tập
 • Đối với phần giảng dạy lý thuyết: hình thức giảng dạy – học tập sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến (online) từ ngày 31/05/2021 cho đến khi có thông báo mới.
 • Đối với phần thực hành/thực tập: tạm dừng thực hành/thực tập từ ngày 31/5/2021 đến khi có thông báo mới. Trường hợp các phần thực hành tin học, nếu có điều kiện triển khai học online thì giảng viên có thể cho sinh viên tiếp tục học theo hình thức này (sinh viên sẽ được Khoa hoặc giảng viên thông báo cụ thể sau thông báo này).
 1. Về thời khóa biểu học

          a/ Đối với sinh viên chương trình đại trà:

 • Sinh viên tiếp tục học theo thời khóa biểu của HK2/2020-2021 đã công bố và triển khai trong nửa đầu học kỳ 2/2020-2021.
 • Sinh viên chuẩn bị khi tham gia học trực tuyến:
 • Cài phần mềm sử dụng Zoom: https://zoom.us/download
 • Yêu cầu cấu hình máy tính để cài đặt zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
 • Máy tính cần trang bị web camera, mic, headphone và đường truyền internet từ 1Mbps trở lên.
 • Tài khoản dành cho các lớp học sẽ được giảng viên hoặc các thành viên hỗ trợ gửi cho sinh viên qua email sinh viên.  

          b/ Đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao:

 • Sinh viên theo dõi thông báo thời khóa biểu học chi tiết trên trang thông tin điện tử của Khoa phụ trách đào tạo.

Lưu ý:

 1. Trong thời gian này, sinh viên hạn chế đi lại và luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế.
 2. Thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu (khi có thông báo).
 3. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất./. 

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 • Như trên (để thực hiện);
 • Lưu: VT, P.ĐT;