Thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (nhắc lại)

Thông báo hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (nhắc lại)

Đề nghị các bạn sinh viên chưa nhận lại tiền bảo hiểm y tế (danh sách phía dưới) đến Phòng Công tác sinh viên (cơ sở NVC) để nhận tiền.

Sau ngày 31/5/2019, nếu sinh viên không đến nhận, Phòng CTSV sẽ chuyển trả số tiền này cho Nhà trường.

 

 {aridoc width=”700″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2177/Book3.pdf{/aridoc}