Thông báo học bổng Lương Định Của năm học 2019-2020

Thông báo học bổng Lương Định Của năm học 2019-2020

Nội dung học bổng:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2652/CV146-C%E1%BA%A5p%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a%20sinh%20vi%C3%AAn%202019-2020.pdf{/aridoc}

Mẫu đơn xin học bổng: tại đây

Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ: SV nộp hồ sơ tại Phòng CTSV từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019.