Thông báo học bổng Pony Chung năm 2021

Thông báo học bổng Pony Chung năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    60   / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Pony Chung năm 2021

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2018, 2019 bậc Đại học hệ chính quy;
 • Điểm trung bình học tập:
 • Đối với sinh viên học 2 học kì / năm học: học kì 2 năm học 2019-2020 và học kì 1 năm học 2020 – 2021 từ 8.0 trở lên
 • Đối với sinh viên học 3 học kì / năm học: học kì 2 và 3 năm học 2019-2020 và học kì 1 năm học 2020 – 2021 từ 8.0 trở lên
 • Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2019-2020 và học kì 1 năm học 2020 – 2021 từ 80 điểm trở lên;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2021-2022;
 • Ưu tiên:
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi Covid-19;
 • Sinh viên năm cuối có định hướng học Thạc sỹ tại Đại học Korea (Hàn Quốc) ngay sau khi tốt nghiệp (đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: TOEFL 550, IELTS 5.5 hoặc tương đương).
 1. Giá trị học bổng: 600 USD / suất
 2. Quyền lợi của SV nhận học bổng

Sinh viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại Đại học Korea.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin, tải mẫu tại địa chỉ: https://bit.ly/DKPonyChung) 
 • Bảng điểm học tập học kì 2 năm học 2019 – 2020 và học kì 1 năm học 2020-2021;
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn hoặc giấy xác nhận khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (nếu có);
 • Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);
 • Giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa (nếu có).
 1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

Bước 1: Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): PonyChung_MSSV_Họ tên

Bước 2: Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/Ry8dmuj4Jw

Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 23h45 ngày 19/09/2021./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương