Thông báo học Giáo dục quốc phòng – hệ ĐHCQ K2019

Thông báo học Giáo dục quốc phòng – hệ ĐHCQ K2019

THÔNG BÁO

(Về việc học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên bậc đại học khóa 2019)

            Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), Trường thông báo về thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học theo yêu cầu của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh như sau:

  1. Đối tượng học:

Bậc đại học khóa 2019 gồm có:

  • Chương trình chính quy đại trà tất cả các ngành;
  • Chương trình chất lượng cao tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Công nghệ thông tin);
  • Chương trình Việt-Pháp ngành Hóa học.
  1. Thời gian học: từ ngày 07/09/2020 đến 02/10/2020.
  2. Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN (Phường Đông Hòa – Thị xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương).
  3. Thời gian tập trung tại Trung tâm GDQP&AN: ngày 07/9/2020 sinh viên có mặt tại Trung tâm GDQP&AN, giờ tập trung được chia làm hai đợt (đợt 1: lúc 7g30 và đợt 2: lúc13g00).Trường sẽ thông báo chi tiết cho sinh viên vào ngày 01/9/2020.
  4. Các nội dung về Kế hoạch đào tạo của khóa học, Danh sách biên chế lớp học GDQPAN (đại đội) của sinh viên, Sơ đồ vị trí các giảng đường, bãi tập, Quy định nội trú tại TT GDQP&AN và các nội dung khác: Trường sẽ thông báo đến sinh viên vào ngày 01/9/2020 trên website của Trường theo địa chỉ hcmus.edu.vn ( Đào tạo/Đại học và Cao đẳng/Thông báo/Đại học Chính Quy)./.