Thông báo học tập trên lớp vào nửa cuối học kỳ 1/2020-2021

Thông báo học tập trên lớp vào nửa cuối học kỳ 1/2020-2021

 THÔNG BÁO

Về việc học tập trong nửa cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021 bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy

              Sau thời gian sinh viên chuyển sang hình thức học trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 vào cuối tháng 11 năm 2020, nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc học tập trong nửa cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021 bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy như sau:

 1. Đối với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy chương trình đại trà:

         a/ Đối với khóa tuyển 2017 và 2018

 • Từ ngày 21/12/2020, các lớp học lý thuyết sẽ chuyển sang học trực tiếp theo thời khóa biểu như đầu học kỳ 1/2020-2021 nếu chưa kết thúc thời lượng giảng dạy của học phần.
 • Trường hợp giảng viên và sinh viên muốn tiếp tục học trực tuyến thì phải được sự đồng thuận của giảng viên và sinh viên của lớp học, giảng viên và sinh viên có thể chủ động thỏa thuận.
 • Các học phần thực hành/thực tập… sẽ triển khai như đầu học kỳ.

          b/ Đối với khóa tuyển 2019 và 2020

 • Các học phần Thể dục 1 và Thể dục 2: bắt đầu học từ ngày 14/12/2020 đến khi kết thúc thời gian giảng dạy của học phần (thời gian thi giữa kỳ sẽ được nghỉ học).
 • Trường sẽ tổ chức thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trong thời gian từ ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ thông báo đến sinh viên lịch thi giữa kỳ mới.
 • Từ ngày 28/12/2020, các lớp học lý thuyết sẽ chuyển sang học trực tiếp theo thời khóa biểu như đầu học kỳ 1/2020-2021.
 • Trường hợp giảng viên và sinh viên muốn tiếp tục học trực tuyến thì phải được sự đồng thuận của giảng viên và sinh viên của lớp học, giảng viên và sinh viên có thể chủ động thỏa thuận.
 • Các học phần Tin học cơ sở, thực hành/thực tập…sẽ triển khai như đầu học kỳ.
 1. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt-Pháp:

Sinh viên theo dõi thông báo chi tiết của Khoa phụ trách đào tạo.

Lưu ý:

 • Sinh viên phải luôn cập nhật thông tin để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế trong tình hình hiện nay.
 • Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật các thông tin mới nhất.

 

Nơi nhận:

–   Như trên (để thực hiện);

–    Lưu: VT, PĐT.