[Thông báo] Hội nghị AUN-EEC Conference 2021 (Online)

[Thông báo] Hội nghị AUN-EEC Conference 2021 (Online)

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin đến các đơn vị và đối tượng có quan tâm để đăng ký tham gia như sau:

Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) nhận được thông tin từ Văn phòng AUN về Hội nghị trực tuyến AUN-EEC (ASEAN University Network-Ecological Education and Culture) Conference 2021 được tổ chức bởi trường Đại học Ateneo De Manila University, Philippines.

Thời gian diễn ra Hội nghị: 8g00-11g00 và 13g00-14g30 (GMT+7), Thứ Tư, Ngày 15/09/2021. 
Chủ đề: Creating an Ecosystem for Ecological Education and Culture.
Chương trình và Đường dẫn đăng ký tham dựhttps://bit.ly/auneec_conference, hạn cuối đăng ký là ngày 01/9/2021. 

Hội nghị sẽ có sự tham gia của các diễn giả đến từ các trường đại học trong mạng lưới ASEAN nhằm thảo luận về các chủ đề như chiến lược thúc đẩy văn hóa bền vững, thiết lập quan hệ đối tác các trường đại học, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững,…Hơn nữa, Hội nghị sẽ bao gồm các các bài thuyết trình. Các đối tượng quan tâm có thể nộp bài trình bày với thời hạn như sau:


Hạn cuối nộp Abstract: Thứ Tư, ngày 25/8/2021.
Thông báo kết quả: Thứ Bảy, ngày 28/8/2021.
Nộp bài trình bày hoàn tất: Thứ Tư, ngày 08/9/2021.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại website: auneec.ateneo.edu hoặc liên hệ Ma. Assunta C. Cuyegkeng, Executive Director, AUN-EEC hoặc Mr. Christopher Castillo qua email: aun.eec@ateneo.edu.

 
Trân trọng.