Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

 THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

_________________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 dành cho Khóa 2020, 2021, 2022, 2023 như sau:

  1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2023-2024:

–  Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-KHTN ngày 25/03/2024 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên và Quy định kèm theo Quyết định này (xem thêm Quy định xét học bổng khuyến khích học tập: tại đây);

  Căn cứ vào kết quả học tập HK1/2023-2024, kết quả rèn luyện HK1/2023-2024

–  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

Khóa 2020 Khóa 2021 Khóa 2022 Khóa 2023 Tổng số suất

Ghi chú

Toán học 9.41 9.34 9.15 9.22 37 Chỉ xét đến HB loại xuất sắc
Công nghệ Thông tin 9.02 9.22 9.04 9.37 74 K2021, 2023 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Trí tuệ Nhân tạo 9.14 2 Chỉ xét đến HB loại xuất sắc
Vật lý 9.23 8.88 8.3 8.79 34 Chỉ xét đến HB loại giỏi
Hóa học 8.97 8.32 8.98 9.15 41  

K2023 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Sinh học 8.62 8.05 7.44 7.95 28  K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi
Địa chất 9.21 9.07 8.08 3  

K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

Khoa học Môi trường 8.91 7.73 8.14 8.16 15 K2020, 2022, 2023 chỉ xét đến HB loại giỏi
Công nghệ Sinh học 8.81 8.67 8.28 9.07 38 K2023 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Khoa học Vật liệu 8.77 8.77 8.2 7.72 14 K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi
Điện tử Viễn thông 8.88 9.02 8.44 8.29 33 Chỉ xét đến HB loại giỏi
Hải dương học 8.5 8.52 7.04 7.68 5  K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi
Công nghệ Môi trường 8.45 8.8 7.86 8.22 12 K2020, 2021, 2023 chỉ xét đến HB loại giỏi
Kỹ thuật Hạt nhân 9.35 9.36 8.18 7.2 6 K2021 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Vật liệu 8.76 8.59 8.8 8.73 9 Chỉ xét đến HB loại giỏi
Vật lý Y khoa 8.88 8.95 8.72 8.91 9  

Chỉ xét đến HB loại giỏi

Kỹ thuật Địa chất 8.89 7.8 8.17 3 K2020, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi
Khoa học dữ liệu 9.03 9.2 9.44 8.55 16 K2022 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021, 2023 chỉ xét đến HB loại giỏi

Quản lý tài nguyên môi trường 8.62 7.91 7  K2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

 

  1. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2023-2024:
  1. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

– Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK1/2023-2024

– Sinh viên lưu ý đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên khiếu nại.

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

Trường hợp cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/06/2024. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến HBKK học kỳ 1/2023 – 2024.

  1. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.