Thông báo kết quả học bổng “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học” học kì 1 năm học 2017-2018

Thông báo kết quả học bổng “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học” học kì 1 năm học 2017-2018
STT MSSV HỌ TÊN
1 1611085 Đặng Hoàng Hiền
2 1611352 Lê Bảo Đại
3 1611244 Nguyễn Thị Hồng Thái
4 1611267 Nguyễn Vy Thông
5 1611091 Trần Thị Mỹ Hiếu
6 1611346 Đặng Thảo Vy
7 1511359 Phạm Ngô Thành Đạt
8 1511317 Võ Ngọc Trăm
9 1511207 Phan Thành Nhân
10 1511206 Huỳnh Trí Nhân
11 1511348 Đặng Thanh Vương
12 1511021 Trần Ngọc Bách
13 1511050 Võ Trần Duy
14 1511110 Nguyễn Văn Sáng Hồng
15 1511357 Huỳnh Văn Y
16 1511223 Nguyễn Thảo Như
17 1511323 Lê Minh Trí
18 1511103 Nguyễn Đăng Khải Hoàn
19 1511281 Nguyễn Võ Lan Thảo
20 1411335 Châu Chí Trung
21 1411105 Võ Thành Huấn
22 1411056 Hoàng Công Đức
23 1411080 Lưu Hoàng Phúc Hậu
24 1411078 Hoàng Trung Hậu
25 1411171 Trần Quang Minh
26 1411350 Hoàng Lê Minh Tú
27 1411069 Trần Thái Hà
28 1411340 Trần Nguyên Try
29 1411391 Phùng Minh Nhật
30 1411170 Nguyễn Văn Minh
31 1411191 Quách Trần Minh Ngọc
32 1411150 Nguyễn Thị Linh
33 1411046 Bùi Nhật Thảo Đan
34 1411075 Trình Kim Hân

Các sinh viên được nhận học bổng phải cung cấp số tài khoản tại Phòng Công tác sinh viên (cơ sở NVC) trước 16g30 ngày 24/11/2017.