Thông báo kết quả trúng tuyển diện UTXT kỳ Tuyển sinh Liên thông ĐH hệ chính quy ngành CNTT năm 2022

Thông báo kết quả trúng tuyển diện UTXT kỳ Tuyển sinh Liên thông ĐH hệ chính quy ngành CNTT năm 2022

Thí sinh xem kết quả xét tuyển tại trang web https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua

Thí sinh không trúng tuyển, tham dự phỏng vấn theo thông báo TB02

Thí sinh dự phỏng vấn phải xem Quy định trong file đính kèm