Thông báo kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội (đợt 1) đối với sinh viên khóa 2018 và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Thông báo kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội (đợt 1) đối với sinh viên khóa 2018 và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  85  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội (đợt 1) đối với sinh viên khóa 2018

và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

____________________

 

Nhà trường thông báo về việc kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội đợt 1 dành cho các sinh viên khóa tuyển 2018 năm học 2018-2019 như sau:

1. ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN ĐÃ NỘP BẢN SAO THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

 • Kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội trong danh sách đính kèm, xem danh sách tại đây, nếu có sai sót phải báo về Phòng CTSV.
 • Các sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa nộp thì phải nộp bản sao thẻ cho Phòng CTSV.

Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2018.

2. ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN ĐÃ CÓ THẺ BHYT NHƯNG BỊ MẤT (dành cho các SV không thuộc mục 1)

BƯỚC 1: Tra cứu thông tin mã số bảo hiểm xã hội trên website Bảo hiểm xã hội Việt Nam (xem file hướng dẫn tra cứu đính kèm): https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

BƯỚC 2: Cung cấp mã số bảo hiểm xã hội:

 • Truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/ (sử dụng trình duyệt firefox hoặc Internet Explorer)
 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn Cung cấp mã số bảo hiểm xã hội/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Thời hạn thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2018.

3. ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CHƯA CÓ MÃ SỐ BHXH (dành cho các SV không thuộc mục 1, 2): phải thực hiện khai báo thông tin để được cấp mã số bảo hiểm xã hội.

BƯỚC 1: Cập nhật thông tin tài khoản trên Portal

 • Truy cập website: http://portal.hcmus.edu.vn (sử dụng trình duyệt firefox hoặc Internet Explorer)
 • Đăng nhập tài khoản sinh viên
 • Kiểm tra lại các thông tin số chứng minh nhân dân (CMND), ngày cấp, nơi cấp (cập nhật điều chỉnh nếu có).
 • Cập nhật địa chỉ hộ khẩu thường trú mới nhất: có đầy đủ thông tin 4 cấp gồm số nhà, đường/Ấp/thôn/khu phố; phường/xã/thị trấn; Quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh, tỉnh/TP cấp tỉnh).

Ví dụ: 228/2 Tổ 4, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

BƯỚC 2: Khai báo thông tin tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình

 • Truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/
 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế ”/ chọn “Enroll me”/ chọn Mẫu TK1-TS (đợt 1)/ chọn “Trả lời các câu hỏi
 • Khai báo đầy đủ các thông tin của từng thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình gồm:
 • Họ tên: viết bằng chữ in hoa có dấu (VD: NGUYỄN VĂN AN)
 • Ngày tháng năm sinh: định dạng dd/mm/yyyy (VD: 11/12/1999)
 • Giới tính: Nam hoặc Nữ
 • Mối quan hệ với chủ hộ: theo danh mục của BHXH (có hướng dẫn lựa chọn khi khai báo)
 • Số CMND/căn cước công dân (CCCD)/hộ chiếu: ghi đầy đủ số và ký tự nếu có.

Thời hạn thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2018.

Lưu ý:

 • CHỦ HỘ: là người đứng tên sổ hộ khẩu
 • BẢN THÂN SINH VIÊN: không khai báo lại trong thành viên gia đình
 • Số sổ hộ khẩu: là số ký hiệu của sổ hộ khẩu, KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊA CHỈ.

4. ĐĂNG KÝ NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU (dành cho sinh viên không ở KTX ĐHQG-HCM)

Các sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

 • Truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/
 • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn Đăng ký nơi khám chữa bệnh 2019 (dành cho khóa 2018)/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Thời hạn thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2018.

Lưu ý:

Sinh viên ở ký túc xá ĐHQG đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại ký túc xá, không thực hiện theo hướng dẫn trên.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định để đảm bảo quyền lợi của mình./.

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 {aridoc width=”900″ height=”500″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1413/DS%20nop%20the%20BHYT%20khoa%202018%20up.pdf{/aridoc}

 {aridoc width=”900″ height=”500″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1413/Huong%20dan%20K2018.pdf{/aridoc}