Thông báo mời tham dự CLB Khoa học Tự nhiên lần thứ 14

Thông báo mời tham dự CLB Khoa học Tự nhiên lần thứ 14

Kính thưa Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học,

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng KHCN và Ban điều hành CLB KHTN trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học tham dự Buổi sinh hoạt lần thứ 14, tháng 5 năm 2019.

Thời gian: 16g00 Thứ Năm ngày 30/05/2019

Địa điểm: Phòng I23 và Sảnh trước Hội trường I.

 

Nội dung Sinh hoạt CLB KHTN lần 14 tháng 5/2019 gồm:

Báo cáo: Ô nhiễm môi trường khí và sức khỏe cộng đồng 

 

Trình bày: PGS.TS. Tô Thị Hiền (Khoa Môi trường, Trường ĐH KHTN) 

Giao lưu:  Sảnh trước Hội trường I.

Trân trọng.