Thông báo nghỉ học ngày 15/10/2017 tại Linh Trung

Thông báo nghỉ học ngày 15/10/2017 tại Linh Trung

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ học các lớp học lại bậc đại học hệ CQ

tại cơ sở Linh Trung vào ngày chủ nhật ngày 15/10/2017)

 

Trường thông báo sinh viên các lớp học lại bậc đại học hệ CQ tại cơ sở Linh Trung tạm nghỉ học vào ngày chủ nhật ngày 15/10/2017 do cúp điện trong ngày này.  Giảng viên sẽ dạy bù cho sinh viên sau.

                                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO