Thông báo nghỉ học và học bù lớp 19HCB, 20HCB – Liên thông đại học

Thông báo nghỉ học và học bù lớp 19HCB, 20HCB – Liên thông đại học
THÔNG BÁO
1. Lớp 20HCB2 học bù Anh Văn 3 tối thứ sáu 20/11/2020 từ 18g30 – 20g45 tại phòng E302
2. Lớp 20HCB1 nghỉ học môn Thống kê MT tối thứ sáu 20/11/2020.      
3. Lớp 19HCB nghỉ học môn Ẩn dữ liệu và chia sẻ TT sáng chủ nhật 22/11/2020 do trường tổ chức thi cao học.