Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán (Mậu Tuất) năm 2018

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán (Mậu Tuất) năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ thông báo số 110/TB-ĐHQG ngày 19 tháng 01 năm 2018 của ĐHQG-HCM về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán (Mậu Tuất) 2018 như sau:

Nghỉ 07 ngày, từ Thứ tư 14/02/2018 đến hết Thứ ba ngày 20/02/2018 (tức là từ 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Trong đó, ngày 19/2/2018 và ngày 20/2/2018 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch) là các ngày nghỉ bù.

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan; phân công trực lãnh đạo để xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian nêu trên. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký danh sách cho Tổ bảo vệ thuộc phòng Tổ chức Hành chính.

Trân trọng./.