Thông báo nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5/2023

Thông báo nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5/2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

               Số: 173/TB-KHTN-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học

các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5/2023)

Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) về việc nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học trong thời gian xét tốt nghiệp các đợt từ tháng 3 đến tháng 5/2023 như sau:

  1. Thủ tục nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp (BTN):

– Khi đến nhận bìa đựng BTN, SV mang thẻ SV hoặc CMND (thẻ căn cước công dân) để ký nhận.

  1. Địa điểm nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo, trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM
  2. Thời gian nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp: Từ ngày 23/08/2023 – 30/11/2023.

(Sáng: 08g00 – 11g00; Chiều: 13:30g – 16g00).

 Lưu ý:  Mọi thắc mắc về thủ tục nhận bìa đựng bằng sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chánh tại Phòng Đào tạo hoặc qua số điện thoại: 0287 3089 899 – Ext: 1200.

 

 

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

TRẦN THÁI SƠN