Thông báo nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (Khóa 2017)

Thông báo nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (Khóa 2017)

THÔNG BÁO

(V/v Phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

cho sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ Chính Quy Khóa 2017)

 

            Trường thông báo cho tất cả sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy khóa 2017 về việc phát chứng chỉ GDQP của Trung tâm GDQP như sau:

  1. Thời gian và địa điểm phát chứng chỉ:
  • Sinh viên bậc Đại học K.2017 sẽ nhận từ ngày 17/12/2018 đến 11/01/2019 tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung (Sáng 8g00 – 11g00; chiều 13g30 – 15g00).

 

Lớp

Thời gian (nhận trong 2 ngày)

17KVL1, 17KVL2,

17TTH, 17KMT1, 17HOH1,

20/12/2018
24/12/2018

17TTH2, 17CTT3,

17CTT5, 17CTT6, 17CTT7

26/12/2018
02/01/2019

17CSH1, 17CSH2,
17SHH2, 17CTT1

21/12/2018
03/01/2019

17TTH1, 17SHH1

18/12/2018
28/12/2018

17CTT2, 17CTT4

17HOH2, 17DCH1, 17VLH1,

17/12/2018
11/01/2019

17DTV1, 17DTV2

17CMT1, 17HDH1, 17KTH1,

25/12/2018
04/01/2019

 

  • Sinh viên bậc Cao đẳng K.2017 sẽ nhận từ ngày 24/12/2018 đến 27/12/2018 tại phòng Đào tạo 227 Nguyễn Văn Cừ (Sáng 8g00 – 11g00; chiều 13g30 – 16g30).

 

Lớp

Thời gian

17CL

24/12/2018

17CK1

24/12/2018

17CK2

26/12/2018

17CK3

27/12/2018

 

  • Sinh viên bậc đại học K.2017 các chương trình đặc biệt (học tại cơ sở NVC): Phòng Đào tạo sẽ liên hệ trực tiếp với Lớp trưởng để phát chứng chỉ.
  1. Hình thức nhận:

Sinh viên các lớp trên có mặt đúng thời gian và địa điểm như trên để ký nhận chứng chỉ.

Lưu ý:

  1. Sinh viên đến nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ sinh viên.
  2. Đề nghị sinh viên đến nhận chứng chỉ đúng theo thời gian qui định.