Thông báo nội dung môn học Anh văn 2 – Khóa 2019

Thông báo nội dung môn học Anh văn 2 – Khóa 2019

Phòng Đào tạo thông báo về nội dung môn học Anh văn từ HK1/2020-2021 như sau:

Môn Anh văn 2 giảng dạy theo đề cương mới, chương trình đòi hỏi sinh viên học tập với tinh thần tích cực hơn đề cương cũ.

Tất cả các lớp AV2 đều học chung đề cương nên đề nghị SV không xin chuyển lớp.

                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO