Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ Đào tạo từ xa – Đợt tháng 09 năm 2022

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ Đào tạo từ xa – Đợt tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ Đào tạo từ xa

Đợt tháng 09 năm 2022)

 

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí thông báo đến tất cả sinh viên bậc đại học hệ Đào tạo từ xa về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2022 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp:

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 2. Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo;
 3. Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B1 theo CEFR)

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • ­ Đơn đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu);
 • ­ Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • ­ Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT (đối với sinh viên chương trình Liên thông đại học).
 • ­ Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (đối với sinh viên chương trình Văn bằng 2)

Lưu ý:

 •       Tất cả giấy tờ trên đều phải có bản chính đối chiếu.
 •       SV Chương trình LTĐH, VB2 cũng phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT
 • ­ Bản trích lục Giấy khai sinh (do UBND phường/xã cấp)
 • ­ Bản sao chứng chỉ ngọai ngữ (kèm theo Đơn xét đạt chuẩn)
 • ­ 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CCCD/CMND để đối chiếu);
 • ­ Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 25 đến 26/08/2022 (giờ hành chính)

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.

5. Công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp niêm yết trên website: e-learning.vn vào ngày 23/09/2022.

Lưu ý:

 1. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân thì liên hệ phòng Đào tạo (pdt_khtn@hcmus.edu.vn) đề nghị điều chỉnh từ ngày 23/09/2022 đến ngày 26/09/2022.
 2. Trường hợp SV nhờ người nộp hộ HSTN thì phải có đầy đủ giấy tờ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ HSTN (có công chứng)
 • ­ CCCD/CMND của người nộp hộ và của SV  

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện);

– Lưu: VT; PĐT.