Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 và tháng 4/2023

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 và tháng 4/2023

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

trình độ đại học hệ chính quy các chương trình  

cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2023

 

        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2023 như sau:

   1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

Sinh viên (SV) nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 2. Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 3. Đã hoàn tất học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (có chứng chỉ GDQP-AN) và Giáo dục thể chất;
 4. Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 5. Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường;

   2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

a/ Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal, SV thực hiện như sau:

 • Bước 1: Sau khi login, SV vào mục “Hồ sơ SV/Thông tin chung” để kiểm tra/cập nhật Chuyên ngành.
 • Bước 2: SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.

b/ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (mang bản chính để đối chiếu trong trường hợp bản sao này thiếu thông tin hoặc chưa hợp lệ theo quy định hiện hành);

c/ Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);

d/ 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);

e/ Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

   3. Thời gian nộp hồ sơ:

SV nộp hồ sơ xét tốt nghiệp vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30) theo thời gian như sau: 

STT

Tên ngành

Chương trình

Ngày nộp hồ sơ

Ngày công bố danh sách tốt nghiệp

1

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Đại trà

02/3/2023

28/3/2023

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đại trà

02/3/2023

28/3/2023

3

Sinh học

Đại trà

02/3/2023

28/3/2023

4

Hải dương học

Đại trà

02/3/2023

28/3/2023

5

Địa chất học

Đại trà

02/3/2023

28/3/2023

6

Công nghệ sinh học

Đại trà

03/3/2023

28/3/2023

7

Khoa học môi trường

Đại trà

03/3/2023

28/3/2023

8

Khoa học vật liệu

Đại trà

03/3/2023

28/3/2023

9

Toán học

Đại trà

03/3/2023

28/3/2023

10

Vật lý học

Đại trà

03/3/2023

28/3/2023

11

Hóa học

Đại trà

06/3/2023

28/3/2023

12

Công nghệ thông tin

Đại trà

06/3/2023

28/3/2023

13

Khoa học máy tính

Đại trà

06/3/2023

28/3/2023

14

Kỹ thuật hạt nhân

Đại trà

06/3/2023

28/3/2023

15

Hệ thống thông tin

Đại trà

06/3/2023

28/3/2023

16

Kỹ thuật phần mềm

Đại trà

06/3/2023

28/3/2023

17

Vật lý học

Tài năng

07/3/2023

28/3/2023

18

Hóa học

Tài năng

07/3/2023

28/3/2023

19

Toán học

Tài năng

07/3/2023

28/3/2023

20

Công nghệ thông tin

Tài năng

07/3/2023

28/3/2023

21

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chất lượng cao

09/3/2023

31/3/2023

22

Hóa học

Việt – Pháp + Chất lượng cao

09/3/2023

31/3/2023

23

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Chất lượng cao

09/3/2023

31/3/2023

24

Công nghệ sinh học

Sinh học

Chất lượng cao

10/3/2023

31/3/2023

25

Khoa học máy tính

Tiên tiến

10/3/2023

31/3/2023

26

Công nghệ thông tin

Việt – Pháp

31/3/2023

27

Công nghệ thông tin

Chất lượng cao

31/3/2023

  nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP. HCM.

   4. Trách nhiệm của sinh viên

 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
 • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV.
 1. Sau khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp, sinh viên không được thay đổi ngành (trong nhóm ngành)/chuyên ngành với bất kỳ lý do nào.
 2. Đối với các trường hợp nộp bổ sung, Trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 18/4/2023 đến 27/4/2023 cho tất cả các chương trình. Danh sách tốt nghiệp dự kiến sẽ công bố vào ngày 19/5/2023. Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo này sẽ theo dõi thông báo đợt xét tốt nghiệp vào cuối tháng 7 năm 2023.
 3. Sinh viên phải nộp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho Trường trước hoặc ngay khi nộp hồ sơ tốt nghiệp theo phụ lục 1 đính kèm thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Lê Quan